Elmlər doktorları

Əliyev Fuad Yusif oğlu               

Yusifli Xəlil Həmid oğlu   

Qurbanəliyeva Sevda Firuddin qızı

Yusibov Yusif Əmiralı oğlu   

Sadıqov Həsənbala Hənifə oğlu   

Məmmədov Elşad Ərşad oğlu   

Məmmədova Vəfa Fərman qızı