XƏBƏRLƏR
BÖLMƏNİN YARANMA TARİXİ

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 19 dekabr 2012-ci il tarixli 2619 №-li sərəncamına əsasən Elm Mərkəzinin əsasında AMEA-nın Gəncə Bölməsi yaradılmışdır. Məqsəd regiondakı mövcud elmi-texniki imkanlardan istifadə etməklə, bölgədəki təbii ehtiyatların, uzun illər ərzində toplanmış sənaye və məişət tullantılarının, dünyada yeganə olan Naftalan nefti və tullantılarının, təbii su ehtiyatlarının, alternativ enerji mənbələrinin və termal suların öyrənilməsidir.

 

Qərb bölgəsinin zəngin biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi, genofondun tədqiq olunması və qorunub saxlanılması, bioresurslardan səmərəli istifadə olunması tədqiq edilir.

ƏTRAFLI