Xəbərlər məcmuəsi

 

 
 AMEA GƏNCƏ BÖLMƏSİNİN "XƏBƏRLƏR MƏCMUƏSİ" JURNALI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
PREZİDENTİ YANINDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASI  TƏRƏFİNDƏN ELMİ NƏŞRLƏRİN
SİYAHISINA DAXİL EDİLİB
 
 
 
 

 

Xəbərlər məcmuəsi  

Xəbərlər məcmuəsi  "Təbiət və texniki elmlər seriyası" 4 (78)   2019

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texniki elmlər seriyası1 (79) 2020

 

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texniki elmlər seriyası"  1 (80) 2021

   

Xəbərlər məcmuəsi  "Təbiət və texniki elmlər seriyası"   2 (81) 2021

   

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texniki elmlər seriyası"  3 (82) 2021

bərlər məcmuəsi "Təbiət və texniki elmlər seriyası"  4 (83) 2021

 

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texniki elmlər seriyası"  1 (84) 2022

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texniki elmlər seriyası" 2 (85) 2022

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texnika elmləri seriyası" 3 (86) 2022

 

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texnika elmləri seriyası" 4 (87) 2022

 

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texnika elmləri seriyası" 1 (88) 2023

«XƏBƏRLƏR MƏCMUƏSİ» “Təbiət və texnika elmləri” seriyası 2 (89) 2023 

«XƏBƏRLƏR MƏCMUƏSİ» “Təbiət və texnika elmləri” seriyası 3 (90) 2023 

 

bərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1(1) 2022

Xəbərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1(2) 2022

Xəbərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1 (3) 2022

Xəbərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1 (4) 2022

bərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1(5) 2023

bərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 2(6) 2023

 

bərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 3(7) 2023

bərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 4(8) 2023

  

 

Xəbərlər məcmuəsi “Pedaqoji elmlər” seriyası № 1 (1)

 

 

 

Xəbərlər məcmuəsi “Pedaqoji elmlər” seriyası № 1 (2)

 

Xəbərlər məcmuəsi “Pedaqoji elmlər” seriyası № 1 (3)