Bioresurslar İnstitutu

Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı inkişafına dair Milli Strategiya,  Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramının  müddəalarının  həyata keçirilməsi istiqamətində tədqiqatlar aparılır.

 

Qərb bölgəsi doqquz iqlim qurşağının əhatə olunduğu, zəngin flora və faunası, torpaq örtüyünün biomüxtəlifliyinə görə dünyanın ən vacib ərazilərindəndir. Qədim əkinçilik mədəniyyətinə və zəngin genofonda malik olan bu ərazidə bitkilərin araşdırılması və pasportlaşdırılması,  biotullantılardan yağların və məlhəmlərin, üzvi gübrələrin alınması texnologiyaları araşdırılır, alternativ enerji yanacaqlarının alınması tədqiq edilir.