Nəbatat bağı

Mədəni və yabanı bitkilərin genetik ehtiyatlarının  mühafizəsi və onlardan səmərəli istifadə olunması, sistemləşdirilməsi, ehtiyatlarının araşdırılması və landşaft dizaynı sahəsində istifadə olunması tədqiq olunur.