Nizami Gəncəvi Mərkəzi

Mərkəzin ən vacib tədqiqatlarından biri dünya poeziyasının sönməz ulduzu Nizami Gəncəvinin və onun sələflərinin və xələflərinin yaradıcılığının tədqiq olunması, əsərlərinin nəşr edilməsi, Nizami Ensiklopediyasının yaradılmasıdır.

https://www.youtube.com/watch?v=BrDNKvfkSSg