Humanitar Tədqiqatlar İnstitutu

Gəncənin zəngin ədəbi mühitinin və mütəfəkkirlərinin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi, Qərb bölgəsi üçün səciyyəvi olan folklor materiallarının tədqiqi əsas elmi istiqamətlərdəndir. 

 

Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramları, Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətinin hazırlanması aparılan əsas elmi tədqiqatlardan biridir.

 

Azərbaycançılıq məfkurəsinin, milli dəyərlərimizin qoruyucusu və təbliğatçısı olan bölgənin maddi-mənəvi xüsusiyyətləri əsas tədqiqat sahəsidir.