Diyarşünaslıq İnstitutu

   

Burada aparılan elmi tədqiqat işləri dünyanın ən qədim şəhərlərindən olan Gəncənin tarixi köklərinin araşdırılması, şəhər mədəniyyətinin göstəriciləri olan sənətkarlığın, yerli memarlıq ənənələrinin, qədim məhəllələrin yaranma tarixinin öyrənilməsi məqsədini daşıyır.

 

Gəncənin müxtəlif səbəblərdən yerdəyişmələrinin elmi əsaslarla öyrənilməsi, beynəlxalq alimlərin iştirakı ilə arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların aparılması, əldə olunan elmi nəticələrin beynəlxalq elmi ictimaiyyətə çatdırılması nəzərdə tutulur.