Rəyasət heyəti üzvləri

Əliyev Fuad Yusif oğlu

Yusifov Yusif Əmiralı oğlu

Yusifli Xəlil Həmid oğlu

Sadıqov Həsənbala Hənifə oğlu

Qurbanəliyeva Sevda Firudin qızı

Tağıyev Rasim Mustafa oğlu

Əzizova Sara Mirabbas qızı