Nizamişünaslıq Jurnalı
 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 23 dekabr 2011-ci ildə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı 2278№-li Sərəncam imzaladı. Həmin Sərəncam Azərbaycanda və dünyada dahi Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının tədqiqi və təbliği istiqamətində fundamental elmi araşdırmaların aparılmasına və koordinasiya olunmasına imkan yaratdı.

   Sərəncam əsasında AMEA Gəncə Bölməsinin Nizami Gəncəvi Mərkəzinin yaranması “Nizamişünaslıq” jurnalının nəşrə başlaması ölkə rəhbərinin Azərbaycan nizamişünaslığının inkişafına verdiyi mühüm töhfələrdən biridir.

   Həm Azərbaycan, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrində Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığını tədqiq edən alimlərin məqalələrinin nəşr edildiyi “Nizamişünaslıq” jurnalına Azərbaycan dili ilə yanaşı ingilis, rus, türk və başqa dillərdə də məqalələr qəbul edilir. Jurnalın redaksiya heyətində Azərbaycanın və dünyanın görkəmli nizamişünas alimləri yer almışdır. Doqquz nömrəsi çap olunan jurnalın redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Gəncə Bölməsi Nizami Gəncəvi Mərkəzinin direktoru Əlimuxtar Həsən oğlu Muxtarov, məsul katibi şöbə müdiri Təranə Fizuli qızı Verdiyevadır.

 Nizamişünaslıq Elmi əsərlər №1

 Nizamişünaslıq Elmi əsərlər №2

 Nizamişünaslıq Elmi əsərlər №3

 Nizamişünaslıq Elmi əsərlər №4

 Nizamişünaslıq Elmi əsərlər №5

 Nizamişünaslıq Elmi əsərlər №6

  

Nizamişünaslıq Elmi əsərlər №7

 

Nizamişünaslıq Elmi əsərlər №8

 

Nizamişünaslıq Elmi əsərlər №9