İctimai və humanitar elmlər seriyası
 

   Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Bölməsinin Rəyasət Heyətinin 09 iyun  2021-ci il tarixli 6/2 saylı Qərarına əsasən nəşr edilir.

  “Xəbərlər Məcmuəsi (İctimai və humanitar elmlər seriyası)” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə “Tarix və Antropologiya”, “Fəlsəfə və Sosiologiya” elmləri üzrə Dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc edilməsi tövsiyə olunan dövri elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.

 

bərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1(1) 2022

Xəbərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1(2) 2022

Xəbərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1 (3) 2022

Xəbərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1 (4) 2022

bərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1(5) 2023

bərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 2(6) 2023

 

bərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 3(7) 2023

bərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 4(8) 2023

bərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1(9) 2024