XƏBƏRLƏR
10.01.2024 / Mühüm hadisələr
Özbəkistanda Beynəlxalq Nizami Gəncəvi Elmi-Tədqiqatlar Cəmiyyəti yaradılıb

CƏMİYYƏTİN SƏDRİ TANINMIŞ ÖZBƏK ALİMİ, PROFESSOR NURBAY CABBAROV, İCRAÇI KATİB İSƏ AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ GƏNCƏ BÖLMƏSİNİN  NİZAMİ GƏNCƏVİ MƏRKƏZİNİN DİREKTORU, FİLOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU ƏLİMUXTAR MUXTAROV SEÇİLIB

   Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Nizami adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universiteti ilə birlikdə Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan alimlərinin iştirakı ilə “Nizami Gəncəvi yaradıcılığında Türkçülük məfkurəsi” adlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Daşkənddə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən beynəlxalq konfransda Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyənin Nizamişünas alimləri, Daşkənddəki ali təhsil müəssisələrinin pedaqoqları, elmi təşkilatların tədqiqatçıları, elm xadimləri, müəllim və tələbələr iştirak ediblər.

   Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəsmi saytında AZƏRTAC-a istinadən məlumat yayılıb.

   Məlumatda qeyd olunur ki, konfransın yekun nəticəsi olaraq Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin yanında Nizami Gəncəvi irsinin dünyada tanıdılması, tədqiqi və təbliğinin həyata keçirilməsi məqsədilə Türk dünyası Nizamişünas alimlərindən ibarət Beynəlxalq Nizami Gəncəvi Elmi Tədqiqatlar Cəmiyyəti təsis edilib və onun gələcək fəaliyyət strategiyası müzakirə edilərək, qəbul olunub.

   Qeyd edək ki, ictimai əsaslarla yaradılmış Beynəlxalq Nizami Gəncəvi Elmi-Tədqiqatlar Cəmiyyəti Nizami adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universiteti, Əlişir Nəvai adına Daşkənd Dövlət Özbək dili və Ədəbiyyatı Universiteti, Daşkənd Dövlət Şərqşünaslıq Universiteti, Özbəkistan Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Ankara Milli Kitabxanası, Özbəkistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti, bir çox ölkələrdən universitetlər, elmi tədqiqat təşkilatları, beynəlxalq elmi fondlar və s. ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək və sözügedən cəmiyyətin əsas aparıcı üzvləri qeyd olunan təşkilatların mütəxəssisləri olacaqdır.

   “Nizami Gəncəvi yaradıcılığında Türkçülük məfkurəsi” adlı beynəlxalq elmi konfransda çıxışçı və məruzəçilər Nizami Gəncəvi irsinin tədqiqi və təbliği istiqamətində ilkin olaraq bir sıra maraqlı təkliflər səsləndiriblər.

   Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzindən verilən məlumata görə, yaradılan Beynəlxalq Nizami Gəncəvi Elmi-Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsinə tanınmış özbək alim, Əlişir Nəvai adına Daşkənd Dövlət Özbək dili və Ədəbiyyatı Universitetinin professoru Nurbay Cabbarov, icraçı katib vəzifəsinə isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə Bölməsi Nizami Gəncəvi Mərkəzinin direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əlimuxtar Muxtarov seçiliblər.

   Cəmiyyətin Azərbaycan, Özbəkistan, Türkiyə elm xadimləri, alimlərindən ibarət idarə heyəti formalaşdırılıb.