XƏBƏRLƏR
02.07.2024 / Konfranslar, iclaslar
AMEA Gəncə Bölməsinin Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib

 

   İclasda Bölmənin 2024-cü ilin birinci yarısı üzrə elmi və  elmi-təşkilati fəaliyyətinə dair hesabatı və bir sıra digər məsələlər müzakirə edilib.

   Gəncə Bölməsinin Rəyasət Heyətinin iclasının gedişini AMEA-nın prezidenti, akademik İsa Həbibbəylinin tapşırığına müvafiq olaraq, Akademiyanın Elm və Təhsil şöbəsinin əməkdaşları da onlayn şəkildə izləmişdirlər.

   AMEA Gəncə Bölməsinin elmi işlər üzrə sədr müavini, k.ü.f.d. Sara Əzizova iclası açaraq, iştirakçıları  gündəlikdəki məsələlər ilə tanış etmişdir.

   İclasın gündəliyindəki birinci məsələ: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti akademik İsa Həbibbəylinin 21 may 2024-cü il “AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarının, regional elmi mərkəzlərinin 2024-cü ilin birinci yarısı üzrə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə dair yarımillik hesabatlar haqqında” 73 №li sərəncamın icrası ilə əlaqədar olaraq Gəncə Bölməsinin 2024-cü ilin birinci yarısı üzrə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə dair yarımillik hesabatla AMEA Gəncə Bölməsinin sədr müavini, k.ü.f.d. Sara Əzizova geniş şəkildə çıxış etmişdir.

   Çıxışda qeyd olunub ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə Bölməsinin elmi müəssisələri 2024-cü ilin birinci yarısı üzrə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətini Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin təsdiq etdiyi mövzulara uyğun olaraq davam etdirmişdir. Tədqiqat işləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 14 iyun tarixli “Elm haqqında” Qanunu, bu qanundan irəli gələn Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları əsasında, “AMEA-nın 2020-2025-ci illər üçün inkişaf proqramı”, “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin 2021-2025-ci illər üzrə bərpası və dayanıqlı inkişafı” Dövlət Proqramı, “Azərbaycan Respublikasında 2024-cü ilin “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” elan edilməsi haqqında” ölkə Prezidentinin Sərəncamı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin qərarları, digər qərar və sərəncamlar əsasında həyata keçirilir.

   Hesabatda vurğulanıb ki, Gəncə Bölməsinin elmi müəssisələri tərəfindən Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının tədqiqi; Azərbaycan dilinin inkişaf tarixi; Azərbaycan folkloru; Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi və onun inkişaf mərhələləri; Musiqi sənəti; Qərb bölgəsinin tarixi; Qərb bölgəsinin arxeoloji və etnoqrafik abidələrinin tədqiqi elmi istiqamətləri üzrə tədqiqatlar aparılmışdır.

   Qeyd olunub ki, Bölmənin elmi müəssisələrində Rəyasət Heyəti tərəfindən təsdiq edilmiş plana əsasən 13 problemi əhatə edən 20 mövzu, 22 iş, 13 mərhələ üzrə tədqiqatlar aparılır. AMEA-nın Gəncə Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən 2024-cü ilin birinci yarısında 1 kitab, 6-sı xaricdə olmaqla 9 məqalə, 22 konfrans materialı 3-ü xaricdə dərc edilmişdir. Bölmə əməkdaşlarının əsərlərinə beynəlxalq elmmetrik bazalarda - Scopus bazasında 2, Google Scholar bazasında 23, ResearchGate platformasında 12, RISC (РИНЦ) bazasında 9 dəfə, ümumilikdə AMEA Gəncə Bölməsinin əməkdaşlarının əsərlərinə beynəlxalq elmmetrik bazalarda 46 dəfə istinad edilmişdir.

   Yarımillik hesabatda AMEA Gəncə Bölməsində keçirilən konfranslar, dəyirmi masalar, digər elmi və təşkilatı tədbirlər haqda ətraflı məlumat verilmişdir.

   Gəncə Bölməsində nəşr olunan elmi jurnalların keyfiyyətini artırmaq məqsədilə bildirildi ki, Xəbərlər məcmuəsi jurnalının “Təbiət və texnika elmləri”, “İctimai və humanitar elmlər” seriyaları və “Nizamişunaslıq” jurnalı P-İSSN (Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi) və DOİ (Rəqəmsal obyektin identifikatoru) Elektron Akademiya tərəfindən dünya standartlarının tələblərinə uğun təmin edilmişdir.

   Gündəlikdə duran digər məsələlər: AMEA Rəyasət Heyətinin 11 iyun 2024-cü il tarixli “AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarında audit yoxlanmasının həyata keçirilməsi üçün Maliyyə monitorinqi işçı qrupunun yaradılması haqqında”kı 16/5 nömrəli qərarına əsasən Gəncə Bölməsinin elmi müəssisəsilərində audit yoxlanmasının həyata keçirilməsi üçün Maliyyə monitorinqi işçi qrupunun yaradılması haqqında ümumi işlər üzrə sədr müavini Rasim Tağıyev; AMEA Rəyasət Heyətinin 11 iyun 2024-cü il tarixli “AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarında işçilərə əmək məzuniyyətinin verilməsinin tənzimlənməsi haqqında”kı 16/4 nömrəli qərarına əsasən Gəncə Bölməsinin elmi müəssisələrində işçilərə əmək məzuniyyətinin verilməsinin tənzimlənməsi haqqında İnsan resursları şöbəsinin müdiri Kəmalə Qurbanova;  Heydər Əliyev Fondunun 20 illik yubileyi münasibətlə “Mehriban xanım Əliyeva Humanizmin və xeyriyyəçiliyin hamisi” adlı monoqrafiyanın çapa təqdim olunması məsələsi barədə k.ü.f.d. Sara Əzizova; həmçinin “Texnologiya və innovasiyalar” İşçi qrupunun 2024-cü il üzrə Fəaliyyət Planında AMEA-nın icraçısı olduğu indikator üzrə Gəncə Bölməsində görülmüş işlərə dair yarımillik hesabatla elmi katib Günay Cəfərova çıxış etmişlər.