Bölmənin yaranma tarixi

GƏNCƏ BÖLMƏSİNİN YARANMA TARİXİ

 

     Azərbaycan Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin 06 oktyabr 1981-ci il tarixli Qərarı (protokol№ 35)  ilə Kirovabad Elm Mərkəzi yaradılmışdır.

     Az.MEA RH-nin Səyyar iclasının 15 aprel 1995-ci il tarixli 12/1 №-li Qərarı ilə Gəncə Regional Elmi Mərkəz yaradılmışdır.

     Az. Respublikası Prezidentinin 19 dekabr 2012-ci il tarixli Sərəncamı (№ 2619) ilə GREM-in nəzdində AMEA Gəncə Bölməsi yaradılır.

     Az. Respublikası Nazirlər Kabinetinin 08 oktyabr 2013-cü il tarixli 293 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib. AMEA RH-nin 06 noyabr 2013-cü il tarixli  22/7 №- li Qərarı ilə təsdiq edilib.