Aqrar Problemlər İnstitutu

Günün ən vacib problemlərindən biri olan su ehtiyatlarının tədqiqi, bioloji mühafizəsi və istifadəsi əsas elmi istiqamətlərdən biridir.

 

Təbii resurslardan istifadə etməklə qədim tarixə malik heyvandarlıq və baytarlıq təbabəti istiqamətində elmi tədqiqatlar aparılır.