Humanitar Tədqiqatlar İnstitutu - Şöbələr
Soyadı, adı və atasının adı Quliyeva Ruziyə Zaman qızı
Təvəllüdü  02.08.1995
İş yeri AMEA Cəncə Bölməsi Humanitar Tədqiqatlar İnstitutu Ədəbiyyat şöbəsi
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Elmi dərəcəsi, elmi adı, dövlət təltifləri  Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Əlaqə telefonu +994 --------
   
Soyadı, adı və atasının adı  Qurbanəliyeva Sevda Firuddin qızı
Təvəllüdü  13.11.1960
İş yeri AMEA Cəncə Bölməsi şöbəsi İncəsənət şöbəsi
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Elmi dərəcəsi, elmi adı, dövlət təltifləri Sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor 
Əlaqə telefonu +994 --------