XƏBƏRLƏR
18.11.2021 / Mühüm hadisələr
AMEA GƏNCƏ BÖLMƏSİ AQRAR PROBLEMLƏR İNSTİTUTUNUN HESABATI

   Aqrar Problemlər İnstitutunun 2021-ci ildə həyata keçirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin  yekunlarına  həsr olunmuş   hesabat   dinlənilmişdir.

   Alternativ enerjidən istifadə laboratoriyasının müdiri, biologiya  elmləri doktoru  Vəfa Məmmədovanın  Qərb  regionunun və Qarabağın  su, torpaq və hava  ehtiyatlarının  ekoloji  tədqiqi  mövzusunda  hesabatında  qeyd edilmişdir ki, “Qərb regionunun transsərhəd sularının  Orta Kür su anbarlarının fiziki mikrobioloji, minerallaşma dərəcəsi,   çirklənmə vəziyyəti, sənaye və məişət tullantı sularının təmizlənməsi və təkrar  istifadəsi, ekoloji göstəriciləri  tədqiq edilmişdir.

   Elmi-tədqiqat  işləri  aparılarkən    Kür məcrasında 12 yer seçib, onlarla nümunələr toplanıb analizlər aparilmışdır.    Şəmkir və Mingəçevir su anbarlarında  ayrıca  elmi-tədqiqat  işləri  aparılmışdır.

   Biologiya  üzrə elmlər  doktoru  Aynur  Bayramova,  kimya üzrə fəlsəfə doktoru Mahirə Şərifova və başqaları çıxış edərək  tədqiqat obyekti olan mövzunun əhəmiyyətini qeyd etmiş,  hesabatı qənaətbəxş  hesab etmişlər.

   AMEA Gəncə Bölməsinin sədri, akademik Fuad Əliyev  müzakirələrə yekun vurmuş, bir sıra tövsiyələr vermişdir.