XƏBƏRLƏR
18.11.2021 / Mühüm hadisələr
AMEA GƏNCƏ BÖLMƏSİ NƏBATAT BAĞININ HESABATI

   AMEA  Gəncə  Bölməsi  Nəbatat  bağının   əməkdaşlarının 2021-ci ildə həyata  keçirdikləri elmi-tədqiqat  işlərinin  hasabatı dinlənilmişdir.

   Biomühandislik, biotexnologiya və geobotanika şöbəsinin müdiri, biologiya üzrə elmlər doktoru  Aynur  Bayramova “Azərbaycanın Qərb bölgəsində xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin bitki örtüyündə  rast gəlinən  faydalı  növlərin istifadə perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi” mövzusunda  hesabat vermişdir.

   Hesabatda  Körçay Dövlət təbiət qoruğunda yayılan mamırların növ tərkibini və yayılma qanunauyğunluqlarını  müəyyən etməklə   aparılan eimi araşdırmaların nəticələri   haqqında  məlumat verilmişdir.

   Aparılmış elmi-tədqiqat işində Korçay dövlət təbiət qoruğunun  flora biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi, mamırlarının sistematikası, ekologiyası və coğrafiyasına dair ədəbiyyat məlumatlarınə istinad edilmişdir.

   Hesabatla  bağlı  müzakirədə  kimya üzrə fəlsəfə doktorları İmran Qasımov və Mahirə Şərifova, laboratoriya müdiri Mehriban Məmmədova və başqaları  çıxış  etmiş, müzakirə olunan mövzu ilə bağlı həyata keçirilmiş elmi-tədqiqat  işlərinin  əhəmiyyətini vurğulamış,  hesabatı qənaətbəxş   hesab etmişlər.

   AMEA Gəncə Bölməsinin sədri, akademik Fuad Əliyev  çıxışlara  yekun vurmuş,  tədqiqatın əhəmiyyətini qeyd edərək  nəticələrin elmi əsaslarla  daha da  zənginləşdirilməsi üçün bir sıra tövsiyələr vermişdir.