Elmlər doktorları

Əliyev Fuad Yusif oğlu               

Qurbanəliyeva Sevda Firuddin qızı

Yusibov Yusif Əmiralı oğlu   

Sadıqov Həsənbala Hənifə oğlu  

 Məmmədova Vəfa Fərman qızı

Bayramova Aynur Akif qızı